Sunday, July 28, 2013

Promo runs until June 30, 2013!
Per DTI Permit No. 9835, Series of 2012.
KeywordDescriptionRatesAccess #
ASTIGFB10
ASTIGFB15
ASTIGFB50
ASTIGFB199
To registerP10
P15
P50
P199
8888
ASTIGFB STOPTo opt outFREE8888
ASTIGFB HELPTo know moreFREE
8888
ASTIGFB STATUSTo check subscription statusFREE8888

MECHANICS

I-text ang ASTIGFB < 10/15/50/199 > sa 8888 para mag-register sa promo.
2. Kapag natanggap ang SMS confirmation, maaari nang mag-unlimited Facebook sa cellphone gamit ang m.facebook.com.
3. No maintaining balance required.
4. P5/15 minutes o regular mobile internet rate ang mag-aapply kapag pumunta sa ibang sites o nag-click ng embedded links na papunta sa ibang sites sa Facebook tulad ng Youtube, Yahoo at iba pa maliban kung naka-register sa ibang mobile internet promos tulad ng PowerSurf o SuperSurf. P5/15 minutes din ang mag-aapply kapag nag-internet gamit ang Opera Mini browser at Blackberry devices.
5. P5/15 minutes o regular mobile internet rate ang mag-aapply kapag nag-expire na ang registration,maliban kung naka-register sa ibang mobile internet promos.
6. I-text ang ASTIGFB STATUS sa 8888 para malaman ang status ng subscription.
7. I-text ang ASTIGFB HELP sa 8888 para sa ibang impormasyon tungkol sa promo.
8. I-text ang ASTIGFB STOP sa 8888 para itigil ang subscription bago mag-expire.
9. Ang ASTIGFB ay maaari lamang gamitin habang nasa Pilipinas.

0 comments:

Post a Comment