Sunday, July 28, 2013
Promo runs until June 30, 2013
Per DTI Permit No. 9838, Series of 2012
KeywordDescriptionRatesAccess #
DAGDAGSURFTo pre-register to DagdagSurfFREE8888
DAGDAGSURF TIMETo register for DagdagSurf TimeP5.008888
DAGDAGSURF MBTo register for DagdagSurf MBP5.008888
DAGDAGSURF STOPTo opt outFREE8888
DAGDAGSURF HELPTo know moreFREE8888
DAGDAGSURF STATUSTo check subscription statusFREE8888

1. AngDagdagSurf ay maaaring gamitin ng TM subscribers na naka-register sa kahit alinman sa call/text/combo promos na ito:
• AstigTawag20 (1 day)
• UnliCombo20 (1 day)
• UnliCombo15 (1 day)
• AstigCombo15 (1 day)
• AstigCombo10 (1 day)
• SuliTxt5 (1 day)
• AstigTxtAll (1 day)
• UnliTxtAll 15 (1 day)
• UnliTxtAll 20 (1 day)
• AstigTxt10 (1 day)
• AstigTxt15 (2 days)
• AstigTxt30 (3 days)

2. Para sa karagdagang 30 minutes na mobile internet, i-text ang DAGDAGSURF TIME sa 8888. Mag-eexpire ito pagkatapos ng 30 minutes.

3. Para sa karagdagang consumable 1 MB na mobile internet, i-text ang DAGDAGSURF MB sa 8888. Maaaring hati-hatiin ang pag-gamit dito ngunit sa loob lamang ng 30 minutes.

0 comments:

Post a Comment