Sunday, July 28, 2013

Mechanics
Paano mag-internet sa cellphone:

1. Para makapagsimulang mag-internet sa inyong cellphone:
a. Kailangan mayroong internet-ready na cellphone.
Para malaman kung ang inyong cellphone ay maaaring makapag-internet, pumunta lamang sa main menu ng cellphone at hanapin ang icon na karaniwang larawan ng umiikot na globe at may nakasulat na WEB sa ibaba nito. Kapag mayroon nito, maaari kayong makapag-internet sa inyong cellphone.

b. Maaaring malaman kung maaaring makapag-internet sa inyong cellphone depende sa modelo ng inyong phone. Maaari itong ma-check sa likod ng inyong cellphone sa ilalim ng battery nito.
c. Kailangan rin ng tamang phone configuration setting upang maka-connect kayo sainternet gamit ang inyong cellphone. Para sa libreng settings, i-send ang GO sa 2951. Makakatanggap ka ng SMS confirmation message at internet settings na kailangang i-save at i-set as default.


d. Kailangan din na mayroong P5 upang makapag-internet. Ang charging ay P5 kada 15 minutes na paggamit ng internet sa inyong cellphone.
2. Kapag mayroon na akong tamang settings sa aking cellphone, paano ako makakapagsimulang mag-browse?
Kapag mayroon ng tamang settings ang inyong cellphone, maaari nang pumunta sa main menu ng inyong cellphone at i-click ang internet services or internet browsing na kadalasang sinasagisag ng icon na globe o mundo. Matapos i-click ang icon, i-type ang URL o website sa address bar ng cellphone.
Ang address bar ay karaniwang mayroong mga letrang http://www sa isang box. Siguraduhing tama at kumpleto ang website na ilalagay tulad ng http://www.facebook.com.

0 comments:

Post a Comment