Tuesday, October 02, 2012
Basta't TM, hindi problema ang load.
Mag-load sa mula sa inyong suking tindahan mula P5 hanggang P150!

DenominationValidity
P5 - P103 days
P11 - P5015 days
P51 - P10030 days
P101 - P15045 days
Maaari rin kayong bumili ng mga sumusunod na load cards:
• P50 load for 15 days
• P100 load for 30 days
• P300 load for 75 days